genzi sızlamak

genzi sizlamak:bir şeye ağlayacak kadar üzülmek anlamında kullanılır.
"öksüz kalan uşakları gördüm genzim sızladı gız"