gengirmek

ia geğirmek
midede birikmis gazi agiz yoluyla disari atmak.