gene mi

yine mi.
-lan genemi suyu açıg bıragdız ,boşa ahıy tama,allah ala şeyle sizi get gapat çabıg onu yeri..