gem

ilkel biçer döğer aleti. takribi 120 cm - 40 cm ebadında, kalas parçasının tabanına çakmak taşı parçalarının kırılıp, keskin kısımları yüzeye gelecek şekilde gömülmesiyle yapılmıştır. bu düzenek at, eşek vb hayvanların boyunduruğuna bağlanmak suretiyle, harman yerine yığılmış buğday saplarının üzerinde dairesel dönüşlerle tanelerin saptan ayrılması sağlanır, daha sonrada rüzgarda savrularak taneyle saman birbirinden ayrıştırılırdı.