gaynakli

bisikletlerin gıymatlı zamanında alınıp satılırken herhangi bir yerinde kaynak olup olmadını belirten söz.

pisiklet eyi gözelde üç yerinden gaynaklıymış aaam bize yaramaz.
orcinalı kimin deel..
sonadan parça ilaveli...