gavlak goz

la bekir bu ney oğlum gafanga nediksin gavlak goza dönüksün aynı