gaspagancak

gaspağncek olarak da kullanılır, mecburen yada zorunda anlamındadır. ör: beni gaspağncek düğne çeğrmalısın.