gar cucuu

gar cücüü: soğuktan çok etkilenen kişilere söylenir (karda üşüyen kuşlar) gibi anlamında.