gapış gapış etmek

ia: yağmalama derecesinde hırsla alış veriş etmek.