gannım geniş

sır tutarım. gördüğümü görmezden gelirim.

gördöönü görmezden gelmiyenler için tersi : neen benim garnım ganne gatrembiz mi?