ganını gönünü sermek

2 Entry Daha
serilen çuha kösele anlamı dışında gönü yerine "göynünü" diye de kullanılan deyim.
ganını göynünü sermek.