galleci

galleci : ia kaleci...futbol takımlarında kalecilerin antep ağzı ifade edilmesi... galle ve galledar sözcüklerinden farklı anlamlar içeren galleci,kaleci sözcüğünün antepçe halidir
antepte hamamlarda kasada oturup,hamam paralarını alan kişilere denir.