galemi kibar

+ apla aha şoo gız angnaddım.
- haasını diyn aplam?!
+ şoo gumral saçlı olang!
-*uyyş ne de kibarmış galemi...
- heakan canını sıgmış kimi olmıym amma onun saabi vardır*,boş bıragmazlar eyle gızı.
+ eyle deme apla yav*.
- gadering gara diym saa,inanmıyng da inanmıyng,yeri eve geç galıyg!