galdır at marka

genellikle bir kullanımlık veya uzun süre dayanmayan nesnelere için verilen ad.
- la maamdeli, nası eyi mi la bu makine, marhası ney bunun?
- ehven birez; galdır at marha..
- e, o gaden parıya bu gaden olur aağm.
yuha eşyaları anlatmak içün gullanılan deyim.
evvelce beyle bi marha vardı müseccel... atele malı çağrıştırdığı üçün galdırdılar sonna attılar