galan

galan: artık...bundan böyle...sonuç itibarı ile.

-ona o gader gırıldım ki galan yüzüne bahasım galmadı.