gafilimgala

neye uğradığını şaşırmak anlamında..

-sen beni gafılımgalıya urgattın ya,allahda seni gafılımgalıya urgada eymi..