gaddimlemek

paylaştırmak... taksim etmek... bölüştürmek...

(bkz: gaddim)