fukarenin akli olsa zaten fukare olmaz

parasını çarçur eden uşaklara,böyükleri tarafından sarfedilen,eli öpülesi atalarımızın nadide sözlerinden biridir...