eyle

ia. öyle.

baazi eyle olur baazi beyle olur. idare düngyası..

ayrıca (bkz: eyle deyken)
oyalamak anlamında da kullanılır

-- nurya apla mentoyu * alıcysan alda gedek , yoksa eyleme daa beni eve gidip yimek yapıcım, herif gelip sokranır taman..
ia: öyle
'onun gibi, o şekilde, o derece' anlamlarına gelen bu ses birliğine güzel memleketimin yüklediği apayrı bir anlam var ki;*

% firdööz, aaşama simidaşı yapıcım, siz de geling bilabar edek ifdarı
& söz vermiym rukiye apla, herifden sanhooparha gedicik bayram alışverişine.
% uyş kibar ordan eyle de bize gelirsiiz. hayır firdööz bayakleyn de gelmediiz, bak böyle hiç hoş olmuyor.*
& pekey, bahak hele olmazsa ordan eyle de size geçerik, ama dediim kimi söz vermeyek de gene, biliyorsun bizim herifin sağı solu belli olmuyor.
% ey, de.