eyle deyken

uzun anlatımlarda " tam o sırada " anlamında kullanılır.

- küfdeyi yooruydum görümüm geldi, eyle deyken faddım gari çarşıdan geliymiş o urgadı..gaynanalarıız severmiş sizi dedim..