eyesi batmak

kaburga kemiği içine doğru batmak.yeende pis argır dert gelesice..