evsin

taşın olmadıı yerde çalı çırpı kesilerek hayma biçimi verilir.içine girilir ve guşlar beklenir.
özellikle keklik avlamada gullanılır evsin.