evliya çelebi anlatımıyla antep

evliya çelebi'nin gözüyle gaziantep

toprak ve kireç örtülü bayındır, bakımlı, yüksek saraysı evleri vardır. tümüyle yüz kırk mihraplı; yoğun cemaate sahip, arasat meydanındaki boyacıoğlu camii ve çarşı içindeki tahtalı cami, sanatlı, ferah büyük kubbeli ve görkemli yapılardır. ayıntab?ta 300?ü aşkın sarayın özel hamamı vardır. tümüyle 3900 dükkanlı büyük bir çarşıya, açık artırmayla satış yapan pazarlara sahiptir. ıki bedesteni, çarşısı ve saraçhanesi üstleri örtülü kagir, sağlam, sıradüzeni içinde süslü dükkanlardır. tamamı tamamına 70 çeşmesi var. fakat onlara hiç de gereksinme duyulmaz. her eve hayat ırmağı denginde sular akmaktadır. her ev, bağı, bahçesi, fıskiyeli havuzları, cennet ırmağı suları ile çeşit çeşit servi, çınar, söğüt, kavak ve diğer meyve ağaçları ile donatılmış irem bağını andırır. bağları, bostanları, gül bahçeleri geniş örgüden kafese alınmış çok verimli olmakla ayıntab ucuz ve şirin bir şehirdir. 1648?de gördüğümüz şehir bu kez nice mahalle, han, cami ve dükkan kazanarak büyük bir gelişme göstermiş, tanrıya şükürler olsun ki bu gelişmesini sürdürmektedir.

şehir, yüksek bir düzlükte ve yer yer bayırlar üstünde kurulduğundan suyu ve havası da güzeldir. bir çok hanları var ama en görkemlileri ve en ünlüleri mustafa paşa hanı, pekmez hanı, tuz hanı, ıki kapılı hanı, börekçi hanı, arasdat hanı?dır. ıki tane de imareti (aşevi) var : gelen gidene aylar yıllar bol ve minnetsiz sofralar açarlar. tümüyle kırk tekkesi olup, hepsinin en görkemlisi en çok donanmışı, yiyeceği bol ve hoş yapılısı mevlevi tekkesi?dir. türkmen ağası mustafa ağa yapısı olup, iv.murad?ın silahtarı mustafa paşa?ya bağışlanmıştır. tekke 40-50 yoksul hücresiyle çevrilmiş, yüksek kubbeli baştan başa ham ve işlenmiş mermerlerle döşeli haremi, haremin ortasında büyük bir havuzun başında rengarenk üzüm salkımlarını andıran süslü avizelerle donalı çardağı olan büyük, sağlam, görkemli bir yapıdır. bakımlı, bezeli, temiz caddeleriyle kent gerçekten şirindir. yer yer ( suk-i sultanisi ) açık artırmayla satış yerleri halep tarzı kagir binalardan oluşmuş çarşıları vardır. ama bu övdüğümüz yerler tümüyle kale içindedir. her sokak başında kapıcıların açıp kapattıkları kale kapısı kadar sağlam kapılar vardır. geceleri tüm sokaklar kandillerle aydınlatıldığından bekçiler gruplar halinde rahatlıkla sokaklarda kol gezerek görevlerini yaparlar.

şehrin ortasındaki kocaman bir kaya üstüne yüksek, görkemli ve dairevi bir kale oturtulmuştur. kale çok sağlamdır. kaleyi çevreleyen hendek 1300 adımdır. eni 40, derinliği 20 arşın kesme kayadan oyulmuştur. bunların üstüne her biri ayrı sanat ve mimari üslûpla belli aralıklarla sıralanmış, çok güzel kuleler oturtulmuştur. bin bir bedeni olan kalenin temelindeki kayaların içinden yine dairevi bir biçimde kaleyi çevreleyen ve hendeğe bakan mazgal delikleri açılmıştır ki, hendek kenarına kuş bile konmaz.

kalenin batı kapısı, yedi katlı demirden bir kapıdır. kapı aralıklarından çeşitli savaş araç ve gereçleri, silahlar, demir açma kafesleri, saçma topları vardır. kale silah ve askerlerle donatılmış, baca benzeri nefesliklerle havadar bir oturma yeridir.

çoğunlukla, halkı havrani kürk, çuha ferace, elvan boğası, kavukla küllah üstüne beyaz sarık sararlar. yörede kafir hiç yoktur. güzel kadınları pek çoktur. hepsi de sarı çizme giyer, başlarına sivri gümüş taç takınır, beyaz çarşafa bürünürler. nazik, arlı, edepli, çarşıya çıkmaları ayıp sayılan hatunları vardır. üzüm şerbet içen, tatlı dilli, garip, dost, bilgili, anlayışlı, halim selim insanları vardır. kahvelerinde hoş söyleşilerle insanları kendilerine çekerler, hatta özendirirler. bu söyleşilerini bağ ve bahçelerdeki yeme ve içmelerle daha da renklendirdiler.

şehrin defterde yazılı öşür veren 70 000 bağı vardır. 9 346 000 kökten oluşmakla pek ünlüdür. şehri çevreleyen dağlar tümüyle bağdır. halkı çok sağlıklıdır, şehrin yeme, içme dışındaki yönlerini de överler. buranın alemi bezeyen kırk çeşit üzümü, binlerce tulum pekmezi, bademli ve şamfıstıklı tatlı (köftürü) sucuğu, pestili vardır ki, arab?a, acem'e ve hindistan'a kadar gönderilir. tüm halkı tatlı yediğinden tatlı dillidir. ama dillerinde pelteklik vardır. "r" sesiyle, "k" seslerini doğru çıkaramazlar.


yöre nar, incir, dut, şeftali, zerdali, kayısı, beyaz ekmek ve yoğurduyla dünyaca ün kazanmıştır. yine elvan boğası, ayıntap eğer, yay ve gedelesiyle ünlü bir kenttir. cennet bağlarına örnek öyle bahçeleri var ki, yalancı ve ölümlü dünyaya özgü "ırem"ler sayılırlar. bunların içinde, en bakımlısı, en zengin ve donanmışı musulluoğlu bahçesidir. kısacası bu şehri anlatmaya, ne dil ne de kalem yeter. dünya yüzünden geniş bir ili, göz alıcı büyük yapıları her yerden aranan eşyası, birçok mezraları, bolluk ve verimliliği, bitimsiz yiyecek ve içecek pınarları ve ırmaklarıyla burası "şehr-i ayıntab-ı cihan" (dünyanın gözbebeği şehri)" dir.
osmanlılar döneminde antep’te çok sayıda cami, medrese, han, hamam yapılmış, kent aynı zamanda üretim, ticaret, ve el sanatları yönünden de ilerlemişti.. evliya çelebi 1641 ve 1671 yıllarında yöreyi iki kez ziyaret etmiş ve antep'i şu şekilde ifade etmiştir:

"ayıntab kenti tümüyle 32 mahalledir. 8067 toprak ve kireç örtülü, bayındır, bakımlı, yüksek, saray görüntülü evleri vardır.. tümüyle yüz kırk mihraplı, yoğun cemaata sahip, arasat meydanındaki boyacı camii ve çarşı içindeki tahtalı camii, sanatlı, refah büyük kubbeli ve görkemli yapılardır.ayıntab’da 300’ü aşkın sarayın özel hamamı vardır. 3900 dükkanlı büyük bir çarşıya, açık arttırmayla satış yapan pazarlara sahiptir. iki bedesteni, çarşısı, ve saraçhanesi, üstleri örtülü kargir, sağlam sıra düzeni içinde, süslü dükkanlardır. tamamı tamamına yetmiş çeşmesi var, fakat onlara hiç de gereksinme duyulmaz, her eve hayat ırmağı denginde sular akmaktadır. her ev, bağı, bahçesi, fıskiyeli havuzları, cennet ırmağı sularıyla çeşit çeşit selvi, çınar, söğüt, kavak, limon, turunç, ve diğer meyve ağaçlarıyla donatılmış “irem” bağını andırır. bağları, bostanları, gül bahçeleri geniş örgüden kafese alınmış, çok verimli olmakla ayıntab ucuz ve şirin bir kenttir. 1648 ‘de gördüğümüz bu kent , bu kez sekiz mahalle, nice han, camii ve dükkan kazanarak büyük bir gelişme göstermiş, allah’a şükürler olsun ki, bu gelişmesini sürdürmektedir. kent yüksek bir düzlükte ve yer yer bayırlar üzerinde kurulduğundan suyu ve havası çok güzeldir.birçok hanları var ama en görkemlileri ve ünlüleri mustafa paşa hanı, pekmez hanı, tuz hanı, iki kapılı han, börekçi hanı ve asarat hanlarıdır. iki tane imareti ( aşevi) vardır. gelene gidene aylar yıllar boyunca bol ve minnetsiz sofralar açarlar. tümüyle kırk tekkesi olup hepsinin en görkemlisi ve en donanmışı, yiyeceği bol ve hoş yapılı mevlevi tekkesidir. türkmen ağası olup, iv. murad’ın silahtarı mustafa paşa’ya bağışlanmıştır. tekke 40 50 yoksul hücresiyle çevrelenmiş yüksek kubbeli, baştan başa ham ve işlenmiş mermerlerle döşeli haremi, haremin ortasında büyük bir havuzu , havuzun başında rengarenk üzüm salkımlarını andıran süslü avizelerle donalı çardağı olan büyük, sağlam görkemli yapılardır. bakımlı, bezeli temiz caddeleriyle kent gerçekten şirindir. yer yer açık arttırmayla satış yerleri, halep tarzı kargir binalardan oluşmuş çarşıları vardır. ama bu övdüğümüz yerler, tümüyle kale içindedir. her sokak başında kapıcıların açıp kapattığı kale kapısı kadar sağlam kapılar vardır. geceleri tüm sokaklar kandillerle aydınlatıldığından bekçiler gruplar halinde sokaklarda kol gezerek görevlerini yaparlar. kentin ortasında kocaman bir kaya üstüne , yüksek görkemli ve diresel bir kale oturulmuştur. kaleyi çevreleyen hendek 1300 adımdır. eni 40, derinliği 20 arşın kesme kayadan oyulmuştur. bunların üstüne her biri ayrı sana ve mimari üslupla belli aralıklarla sıralanmış, çok güzel kuleler oturtulmuştur. bin bir bedeni olan kalenin temelindeki kayalar içinde yine çembersel bir biçimde kaleyi çevreleyen ve hendeğe bakan mazgal delikleri açılmış ki hendek kenarına kuş bile konamaz. kalenin batı kapısı, yedi katlı demirden bir kapıdır. kapı aralıklarından çeşitli savaş araç ve gereçleri, silah açma kafesleri, saçma topları vardır. kale silah ve askerlerle donatılmış, baca benzeri nefesliklerle havadar bir oturma yeridir. çoğunlukla halkı havrani kürkü, çuha ferace, elvan boğası, kavuklu külah üstüne beyaz sarık sararlar. yörede hiç kafir yoktur. güze kadınları pek çoktur. hepsi de sarı çizme giyer, başlarına sivri gümüş taç takınır, beyaz çarşafa bürünürler. nazik,arlı, edepli, çarşıya çıkmaları ayıp sayılan hatunları vardır. üzün şerbeti içen , tatlı dilli, garip, dost, bilgili, anlayışlı halim selim insanlar vardır. kahvelerinde hoş söyleyişlerle insanları kendilerine çekerler, hatta özendirirler. bu söyleyişlerini bağ ve bahçelerdeki yeme ve içmelerle daha da renklendirirler. kentin defterlerinde öşür veren 70.000 bağı vardır. 9.346.000 kökten oluşmakta pek ünlüdür. kenti çevreleyen dağlar tümüyle bağdır. haklıda çok sağlıklıdır, kentlerinin yeme içme dışındaki yönlerini de överler. buranın alemi bezeyen kırk çeşit üzümü, binlerce tulum pekmezi, bademli ve şam fıstıklı tatlı sucuğu, pestili vardır ki arab’a, aceme ve hindistan’a kadar gönderilir. “r” sesiyle “k” sesini doğru kullanamazlar. yöre limon, turunç, nar, incir, tut, şeftali, zerdali, kayısı, beyaz ekmek ve yoğurduyla dünyaca ün kazanmıştır. yine elvan boğası, ayıntab eğeri, yay, gedelesiyle ünlü bir kenttir. cennet bağlarına örnek öyle bağları vardır ki yalancı ve ölümlü dünyaya özgü “iremler” sayılırlar. bunların içinde , en bakımlısı, en zengin ve donanmışı musulluoğlu bahçesidir. kısaca bu kenti anlatmaya, ne dil ne kalem yeter. dünya yüzünden geniş bir ili, göz alıcı büyük yapıları, her yerde aranan eşyası, birçok mezrası, bolluk ve verimliliği, bitimsiz yiyecek ve içecek pınarları ve ırmaklarıyla burası “ şehr-i ayıntab-ı cihan ” , dünyanın gözbebeği kenttir"
denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort mersin escort mecidiyeköy escort gaziantep escort