etme mamet etme

duydum ki yuhalık ediymişiñ,
etme…
gereksiz hanek ediymişiñ,
etme…

balcan aşına yoğurt dökülmez amma sen döküymüşüñ,
dökme…
tavuk etiynen eşkili ufak köfte yapılmaz amma sen ediymişiñ,
etme…

antep’ten getmiye meylediymişiñ
etme…
lan arhadaş misgilim memleket işte,
getme…

başkarakol’da kokoreçciye gediymişiñ,
getme..
antep’li adama yahışmaz eyle yiyecekler,
yime…

her gördüğün düğünde haley sekiymişiñ,
sekme…
efendi ol,yuhalık ediymişiñ,
etme…


gonu gonşuyy irahetsiz ediymişiñ
etme..
ambelbeter garşılarına geçip kercediymişiñ
etme..

vızvızı gadir'in gızına işmar ediymişiñ
etme..
mahalleyy hallopa galdırıp arsangars ediymişiñ
etme...

damdan dama atleyp, milletin salçasını mırc ediymişiñ
etme..
soona da halliklerini boğazleyp, mındar ediymişiñ
etme..

esnafa hallef ediymişiñ,
etme..
cöbündeğ pareyy sellef ediymişiñ..
etme..

la yoorum bizde hamlık olmaz amma
sen gediyp hamlık ediymişin tama..
etme..

uşaglar seni güllede yendi deyn,
döve döve hış ediymişiñ
etme..

hem gedip cullukculuk ediymişiñ,
hem de saa öökeleniglerinaal artislik ediymişiñ..
etme..

dersii defderii ehmallig ediymişiñ..
etme..

herkes nohut dürümü yiyken
sen caartlak yiyip gancıloz ediymişiñ
etme..

maamediñ düvenini yol ediyp,
adamı avara ediymişiñ..
etme..


sankopark’ta hamburger yiymişiñ,
yime…
nohutcudan başga yerlere gediymişiñ,
getme…

antepli’ce gonuşmak gabalık deymişiñ,
deme…
kültürüne heç sahip çıkmiymişin,
etme…


***