et onarmak

et çekme mekineleriynen mıtlak robutları yaygınnaşmazdan evel, et satırlarıynan kütüklerin üsdünde dövülür, gıyma edilirdi gurban etleri... gurban etinin başına gurulan antep arvatları; gemikli etleri, laamacıınk etleri, pay edilecek etleri, guyruk yaanı, ciyeri, kelleyi, garnı ayrı ayrı işlemden geçirirlerdi. yapdıkları bütün bu işlere de et onarmak dellerdi.
böönnerde hemen hemen tüm antep evlerindeki hareketin adı.