eşmek

eşmek
i.a: kazmak, çukur açmak.

-la yoorum, bu gaski de şoo sıkada işi yüzünden melmeketde eşmedik yer gomadı. *

ya da

-la mamdeli!
-buyur boba!
-hele şoorayı eş de birezden gurban kesicik, ganı ora aksın. *
eşelemek = kurcalamak

- gız senin allah canıgı almiya bes, o sandı * neynin de eşeliyn ola...allah elimden ala seni bes..
köyde geçer:
-kele bacım şo ferde nin iti bizim eşşikliği sabeh akşam eşiy.
*zaar birşey gömük de bulamıy .
-gara yerin dibini bulsun anam hergün o eşeliy ben kapatiym.
-beee' öldüm daaa.