eşkili ufak sözlükte halfe olmak

14 Entry Daha
eşkili ufak sözlük aylesiynen eşgi dadlı dertleşmemdir...


böön 09 tomus 2010 cumaa.
9 mayıs 2010 günü başvurup bu yaşımdan soona şeert ve ahabinde hemen halfe olalı aradan tam iki gocaman ay geçti.
pc'de çok acemiyim, yaşım ve işim gereği bilgisayara tam hakim olamadığımdan guralları, gonsepti ve bu sayfanın huylarını bellemiye çalışarak vahıd geçiriym.
örğenmenin helbet yaşı ve sınırı yok.
en başda buraakda olduğum için yeen mutluym.
yazdıkça da keyif alıymmm...
gendim yazıym gendim güliym, gendim yazıym bazii bazi ağlıym.
amma yazarhane hep düşünüym.
vicdanlı olmıya, kimseyi gırmamıya, recide edmemiye, hep obcektif galmıya çalışıym.
hep gendimnen hasaplaşıym.
duruşması olan abukat efendinin mahgemiye girmeden salihli'deki adliyede bilgisayara girip sözlüğk sayfasını açıp bişeyler yazıp ohuduğu kimin, bende şu acer damat kimi yeni şeert halimde, her fırsatta belki sabah geç olur. ölüm var, galım var deyni sahı acelem varmışcasına bildiklerimi yaşadıklarımı bi an evvel akdarma telaş ve gayreti içine giriym.
bu benim gelecek guşaklara garşı en böyük vazifem ve sorumluluğum...
şu anki ve atide gelecek antep nesline işallah ve heyirlisiynen üç beş satır dahi olsa bişeyler bırakıp, ileride heyir dilekleri ve duaynan yad edilebilmek en böyük sebab ve mutluluk olacak benim için..
bi kelle, burada bulunup birikimlerimi, yıllar içinde yaşadıklarımı, gözlemlerimi ve tecrübelerimi, anamdan atamdan babamdan ecdadımdan bellediklerimi millete ve gelecek guşahlara aktardığım, antep tarihine yazılı bi belge bırakdığım için yeeen seviniym...
amma bunları akdarıym deyni gaza basarhane zaman zaman bilip bilmeden çeşidli örnekli yangışlıklar yaptımıın da elbette fargındeym.
antepçe gonuşması goley amma yazması o gaderde goley olmayan bir ağız...
bir noktayı, bir ı'yı i yazsanız bazan değişik sonuçlar verebilecek bir yerel şive !
yazarhan ve yazdıktan soona sevindiğim kimin, üzüldüğüm günler olmuy mi, olmadı mı?
beni heç gırıp üzmediler mi? (bkz: (#37882))
gendi yazdığımı yannış bulup heç silmedim mi..?
bunnarın hepsi de oldu ve de ilerleyen günnerde de harhalda daha da olucu...
ben bunu eyi biliym...
amma yazarhana vicdanlı olmaya ve tarafsız olmıya çalışıym olabildiğince.
eyle galmıya gayret ediym.
kimseynen herhangi bi hasabım yok.
bennen hasabı olduğunu sananlarnan bilem bi hasabım yok.
bütün davaları mahkeme-i kübra'ya havale edmiş durumdayım.
sadece bi hasabım var nefsime garşı, bi hasabım var allaha garşı.
amma beni bu hallara ve bulunduğum mevkiiye getiren bu topluma ve antep milleti'ne garşıda sorumluluklarımın fargındayım.
bi ara gendi gendime pekey aam, siz sag galın, ben de selamet diymmi deyni bile düşündüğüm oldu.
amma soona sabır ya hacı dedim.
bakdım beyle olmıycı, olmamalı.
gaçmak goley ve gorhak işi...
gaçmıycın, millet ne yapıysa belliycin ve sende aynısını yapmaya çalışıcın.
eyle de oldu netekim.
hala gaçma yerine guralları bellemiye ayni zamanda uygulamıya çalışıym ve çalışıcım.
artık heç sesimi çıharmıym ve bi entrymi niyeme silikler olama deeyni araştırınca, bilmediğim yeni yeni şeyleri ve guralları örğeniym.
hepimizin her yazdığı her zaman dorğu deel'dir.
dorğu deyni bildiklerimizde çoğu zaman dorğu deeeller.
insan hangi yaşda olursa olsun örğenmiye, yeniliklere açık olmalı.
penceresi geniş, vizyonu, misyonu böök olmalı.
eskiliufaksozlukte halfe olmak, gurallara riayet edersen, yeen goley ve zevkli bi vazife...
allah rızası için bi iş...
hemide beleş amma gazancı çok, duvası çok olan bi vazife.
belkide bazı günner gendi işimden daha fazla buraya, bu sözlüğe zaman ayırdığımın fargındayım.
ama halal olsun.
neticede galan düşmana deel, antebe ve gelecek guşak antepliye galıy...
gaçmak, getmek mesele deel.
saniyelik bi iş...
lakin, ya galıcın, ya galıcın.
üstelik gaçınca yazmak istesem bunu yazıp yayınlayacağım bazi yerler var allaha şükürler olsun.
ama burası benim olmayan ve bizim olan bir antep platformu.
antebi yaşadan bi yer.
antebi gelecek guşaklara bırahabilek bi mekan.
az önce de dedim :
eskiliufaksozlukte halfe olmak, gurallara riayet edersen, yeen goley ve zevkli bi vazife...
amma yanğış yapdıın naal nalıncı keseri kimin bazi halfe ve kiyalar başınğa vurmak ve seni carıs, rencide - rüsvah edmeğ, üzmek için siperde bekliyler.
bunu bilip buna göre davranıcın.
sözün özü burası eyi bir yer,
yeniler dikkatli olucu, esgiler de müşfik ve annayışlı.
ne var yani eski halfeler, kiyalar, ustalar, ustaşabılar sildikleri ve silmekde haklı oldukları entryin yanına zerafet dolu iki satırlık bi mettup kimi not yazıpda :
-bak aam mamed efendi.
şu yazdığın eyi gözel amma forum tarzında, şu yazdığında eyi amma bi tekrar, şu yazdıoğında hoş oluk amma gurallara şu sebepnen ayhırı deseler nolur yanı..?
ellerimi arğır.
önden gelen zomladıy, ardından gelen gomladıy...
sebab ; o da yok.
şunu kimse unutmasın:
bu sözlüğün esas saabı anteplidir, anteplilerdir.
sözlükde eski olanlar zerafet ve sayğı guralları içerisinde beylesil davranışlarda bulunurlarsa bu daha da teşvik edici olur.
hiçbur gural, guralsızlıktan kötü olamaz haneene yeen inanırım.
burada kimse kimseyi hor görmemeli, hakaret etmemeli, buna yeltenmeye, mahmile agır mesac atmıya cüreet dahi etmemelidir.
sözlüğe yazan şeertler, burada eski olanların mettep şeerdi deeller.
silicilerin maalle arhadaşı, hısımı, tanıdığı yerennik ettiği adamlar heç deeller.
kimse kimsenin babasının uşaada deel...
unudulmasınki bu sözlüğe antep sevgisiynen entry yazan yaşını başını almış, makam ve mevkii saabı olmuş, mesleklerinde bi yere gelmiş, çevrelerinde bilinen ve sevilen bu adamlar, bu halfeler, bu yeni şeertler bu işe şu zor günnerde antepte tomus sıcakları nda gafa patladiylar.
lark deyni, zonk deyni bi şeyi silmek bi tuşa basmak, bi galbi gırmak yeen golay, ama zarif olan silerken aydınlatmak ki; entrysi silinen şeert ya da halfe o hataya bi daha düşmesin.
benimki sözlüğü seven bi adamın, antebi seven bi adamın, bu sözlükle ve eşkili ufak sözlükde yeni şeert ve halfe olanlarla dertleşmesidir, o gader...
böön 9 tomus 2010 cuma.
2 aylık halfeyim, 1919 entrymle buradayım ve işallah daha da yazıcım.
inad edip gendi vicdan ve sorumluluğlarım gereği yazıcım, vahıd buldukça hep yazıcım.
yazıp yazıp keyf alıcım.
yazıp yazıp hatamı gendim arıycım ve silmelerine, zomuladmalarına, gomuladmalarına fırsat vermiycim.
silinen entrylerde hatanın bende olduunu gabil edicim.
inadına inadına melmeket sevgim nedeniynen ağnamıyanlara, diğnemiyenlere, bilmiyenlere, örğenmiyenlere inad yazıcım.
melmeket, antep sevgim nedeniynen yazıcımmmm...
artık heçbi şeyi gafama dakmıym, dakmıycım.
ama bi yere, bi nokdaya gader !
beni durduracak tek eylem şahsıma yazılmıya cüret edilecek hakaretvari mail, mesac veya yorum olacaktır.
buraya yazdığımın garşılığında bi para almadığım, bi gazancım olmadığı için hayasızca bi saldırı olunca da bu işi bırahıcım ve "hadi banga eyvallah aammm..." diycim.
o da saygının bittiği yer, toplumda ve antepde genel kabul görmüş nezaket kurallarının aşıldığı noktadır.
sözün özü;
guralları bellersek, kimseynen ne söz galır, ne de hanek.
acer halfelere tavsiyem beyledir ve bu corlar benim sözlüğnen dertleşmemdir.
usdalara, kiyalara ve bööklere da gabil edellerse naçizane önerim, herkeşe ve özellğnen acer halfelere lütfen (hemde allah rızası için) biraz daha sevgi ile yaklaşmaları ve buraya yeni yeni yazmaya başlayan şeert ve halfelere, aslında herkese ve birbirlerine, yani tüm yazanlara ve eşkili ufak sözlük ailesine yüreklerinden kopan, ailelerinden öğrendikleri saygıyı saygı göstermeleri ve yansıtmalarıdır...
malum; gişi ne ederse, gendine eder.
temam gurallar baştacı, ama sevgi dayım her meseleyi çözer vallaha.
herşeyin başı dayım dayım sevgi ve antep sevgisidir...
bizi burda bi arıtya getirende zaten bunnardır aam...
bu haneklerimi kimse üzerine alınmıya ve yannış anamıya sahın.
entrylerime ve gaziantep'in geçmişine ilgi gösteren tüm eşkili ufak sözlük dostlarına da şahsıma gösterdikleri teveccüh için teşekkürler ederim.
allah hepsinden hep razı olsun.
sözlüge göngül veren herkeşden bu aziz ve daşına torpaana gurban oldoom melmeket için heyirli hızmatlar bekliyk aam.
allah hepimizi mahçup edmiye işallah...
saygılarımla.

15 Entry Daha
izmir escort gaziantep escort kayseri escort maltepe escort denizli escort bursa escort gaziantep escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort marmaris escort beylikdüzü escort esenyurt escort beşiktaş escort bodrum escort sakarya escort