eşim

eşim
antepli kadınların birbirine hitap şekillerinden biridir..benzerim, aynım gibi çok da hoş bir anlama sahiptir.
daha da sevimlisi için (bkz: eşi)
eşim dostum tamlamasının daha sıcak ve samimi olan bölümü.
% beiyg kele eşim, o ne şeel hanek kele?

gibi kullanımları görülmüştür.
nenemin dedeme hitap şekli,cümle içi kullanımını örneklendirirsek,

bi amma eşim niyen eyle ettin kele, şeklindedir.