esas da yalan söyleyn sen

karşı tarafın yalan söylediği anlaşılınca söylenen söz öbeği