esas da deli olug bu

uzun zamandır dilime dahılmış bir haneg bi de şu var
"deli oluksun zaar"