ergi de bi nakis dorgu da bi nakis

ergi de bi nakış, dorgu da bi nakış

eğri de bir nakış, doğru da bir nakış

eğrisi de doğrusu da aynı, genellikle el sanatlarında yapılan işte hatanın görülmeyebileceği, arada kaybolacağı anlamında kullanılan deyim..