en men

sonuna gelen kelimeye aşırılık ve üstünlük katmak için söylenir.

-en men çabuk sen gedip gelmelising haa! yeri ağam yeri paşam..
-en men evel yimee ocaa goy, soonakilering acelesi yok..