el etmek

görüş açısındaki birinin dikkatini çekmek için el ile yapılan bir takım hareketlere verilen isim.

-evelsi gün aşşaya inikdim garagözde hökkeşi gördüm el ettim el ettim gendi beni görmedi usda

-niyen la nedicindiki hökkeşi?

-yorum develsi aydan borcu var onu istiycimdi döyüsden.