ekmeene gan dorgamag

ia birinin aleyhine iş yapmak,birinin işini kötüye gidecek şekilde ayarlamak v.s hallef yapmak.
1 Entry Daha