eke

çok gonuşan gız uşaklara "eke olma, bodur galma" derlerdi.