eesik

eksik etek lafından geliyor galiba..
- "be! kele beyle mi olurmuş. get anam get, der gele .... " şeklinde sokranan hanımını yatıştırmaya çalışan bir antepli..
- eyle deme eesik! neen eyle deyn .... tama!
şeklinde bir diyaolg/gramer unsurudur.
üçüncü tekil şahıs için kullanıldığında kadıncağız anlamında biraz da acıma ifadesi ile kullanılır.
eksik, noksan anlamındadır.

aslında "gelin, el kızı"

yazık tama elin eesine*