dolandirmak

kelebi dolandırmak, perişan olmak. batmak. mahvolmak.

(bkz: kelebi dolaştırmak)