discover gaziantep

(resim:https://discovergaziantep.com/wp-content/themes/tabu/logo.png"/>

gaziantep'in özellikle yabancı turistler için oluşturulan biricik turizm kampanyasıdır..
kampanyayı gaziantep büyükşehir belediyesi ile sözlüğümüzün şiveydiz halfesi ortak yürütmektedir..

gendilerini teprik ediyk..
merem antep'in beyle şeylere yeen ehdiyacı var..

ayrıntılı bilgi için :
www.discovergaziantep.com
facebook.com/discovergaziantep
twitter.com/discgaziantep