dirnakdan atma

fazla kurnaz, tecrübeli ve uyanık anlamındadır