dingelmek

9 Entry Daha
dikelmek, diklenmek karşı koymak anlamında da kullanılır...