deyyus

döyüs kelilemisin aız degiştirilerek kullanılış şeklidir.

(bkz: döyyüs)

(bkz: iki fennus dort deyyus)