demeg edmek

ia. demek istemek.

- ananeciiim ben görücüye çıkmam yau tontişim, çıktığım var benim. * *
+höönnhhııkkn???
- anne selenin erke garhadaşı var, onnan evlenicim demeg ediy.
+ erkeg arhadaşş????? *