deli basa nisadir bu ahillar adami cog gisiden bosadir

onun bunun sözüne inanıp, gazına gelip eşine boşanma sebebi olabilecek meseleler çıkaran, özellikle kadınlar için kullanılan söz.

-aaşam söyleycim biskine, deri goltuk modeymış, acı navar biz de yüzünü deeşek heç baarime..
+gız bacım herif durumum eyi deel dey deyng, hem de goltug isteyng.. sen gonşularaa bagma..deli başa nişadır bu ahıllar adamı çog gişiden boşadır..hös de otur..