debel debel debelenmek

büyük bir çıkmazdan kurtulmak için sarf edilen çabayı ifade etmek için kullanılan deyim.
işi oldurmak için kıvrım kıvrım kıvranmak