daz dezenin gızı

bazı kişilere gereğinden fazla samimiyet ve yakınlık gösterenlere hitaben söylenir,
örneğin: -ayuş küfdeyi sevmez
- ne biliyn ayuş daz dezeyn gızımı?beki sever!