dangasakça konuşmak

patavatsızca, densizce, başını gıçını düşünmeden konuşmak.
serserice atıp tutmak.

-get la pis nalet... dangasak dangasak gonuşupta bizim elimizi belaya goyma.

(bkz: dangasak)
(bkz: dansak)