dama daşı kimi


sağlam karakterli, oturaklı, sözünün eri, düzgün insanlar için " dama daşı kimi adam" denir.
değerli araziler için "dama daşı kimi yer" denir.
örnekler çoğaltılabilir..
hangi konuma gelse orada başarılı olan, beşaratlı olan, ehdiyac duyulan her yerde ilk akla gelen isim.