dad dislik almak

dad dışlık almak.
rahat etmek, huzurlu olmak, tad almak..

-iki çirtik hanek edemedik..bu uşaklar adama dad dışlık aldırıllarmıkına..
içe sine bişey anıyamamak...

gonuşamamak
yiyememek
içememek
oturamamak
sohbet edememek
hoş beş edememek
anteplinin, hayatın tadını özümseyerek yaşama haali