çüt sürme

iki anlamlı bu kelimenin;
birinci anlamı malum; tarlada çüt sürme
ikinci anlamında ise; yağmurun bazı yerlere yağıp bazı yerlere yağmamasını tanımlamakta kullanılır.

--la yorum dün arabaynan gediyk, başpınarda yağmur yağıy, dülükbabada bişey yok, çetingayanın oraya geldik gene yağıy
hökümet gonaaına da heç yağmamış
++ çüt sürüydür eyleyse.