çürük çapıt

sağlam olmayan bez demektir, ancak güvenilmeyen kişiler veya sonucu belli olmayan işleri tanımlamak için kullanılır.